thunderstruck slot review

Waar kan u als ondernemer op een ontspannen, vriendschappelijke en stijlvolle manier andere ondernemers ontmoeten? Waar kan u even stoom afblazen en mensen leren kennen uit uw leefwereld, met ambities als de uwe, met bezorgdheden als de uwe?

Activiteiten

HUGO LEVECKE : MANAGEMENT, DE BALANS TUSSEN EMOTIE EN RATIONEEL DENKEN

23/01/2018 - 18:30 - 20:30

Hugo Levecke maakt deel uit van het selecte groepje van topmanagers die niet alleen in eigen land een mooie loopbaan opgebouwd hebben maar ook in het buitenland indrukwekkende posities bekleed hebben. Hugo was gedurende bijna 20 jaar lid van de Raad van Bestuur, waarvan 10 jaar voorzitter, van...

CLUBAVOND

30/01/2018 - 18:30 - 20:30

Onze tweede "gewone" clubavond van het jaar.

BIJWONEN OPNAME BLOKKEN EN BEZOEK AAN VILVOORDE

06/02/2018 - 14:00 - 22:30

IN HET VAK "OPMERKINGEN" NOTEREN AAN WELK(E) DEEL (DELEN) VAN DE ACTIVITEIT JE WENST DEEL TE NEMEN : "BLOKKEN" -" KRUITFABRIEK/WANDELING" -"RESTAURANT" of "ALLES"

OOK IN "OPMERKINGEN" JE MENUKEUZE OPGEVEN. DIT ALLES TOT UITERLIJK ZONDAG 4 FEBRUARI.

BLOKKEN : INSCHRIJVEN TOT 20...

LID AAN HET WOORD : MARC DE RO: WAARDEREN VAN INBOEDELS, EEN ACTIVITEIT MET VELE FACETTEN

13/02/2018 - 18:30 - 20:30

Marc De Ro zal ons een uiteenzetting geven over zijn dagdagelijks werk. Hij verricht tegenwoordig 2 boedelwaarderingen per week en is dus dé best geplaatste persoon om ons hierover te praten.